اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

اهدای عضو یک جوان گیلانی

 

 

یک جوان گیلانی جان سه بیمار نیازمند به پیوند عضو را نجات داد.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ اهدای عضو جوان ۳۵ ساله ساکن رشت که دچار مرگ مغزی شده بود جان سه بیمار نیازمند به پیوند عضو را نجات داد. 

دو کلیه و کبد این فرد دچار مرگ مغزی با رضایت خانواده در مرکز فراهم آوری بیمارستان سینا تهران مورد عمل اهدا عضو قرار گرفت و به بیماران نیازمند پیوند زده شد.

انتشار: ۱۹:۰۵ / ۲۳ دی ۱۳۹۶